Simchu Nah -  Israeli Folk Dances 2 (CD)

Simchu Nah -  Israeli Folk Dances 2

Cd

 • N°: 104172b740c1bc
 • EAN: SYN 5751119
 • Category: Israel
 • Availability: In stock
ON SALE
€ 10,00 (VAT incl.)
ISO € 15,00

Israeli Folk Dances.

TRACK LISTING

 1. Yam Hashibolim
 2. Bo Beshalom
 3. Simchu Nah
 4. Shiri Li Kineret
 5. Leatzmi bilvad
 6. Be'er Basade
 7. Mishehu holech tamid iti
 8. Vayechezkem
 9. Eshkolit
 10. Na'ama
 11. Veshuv Itchem
 12. Rachmim
 13. Nigumim
 14. Uveneh Yerushalaim